ANO NGA BA ANG “SEPARATION OF CHURCH AND STATE”?

separation-of-church-and-state

Naging laman kamakailan ng mga balita sa radyo, TV at dyaryo; at maging ng mga artikulo online ang usapin tungkol sa “Separation of Church and State”.

Ang Separation of Church and State ay isang probisyon sa ating Konstitusyon na ating kinopya mula sa mga Amerikano. Sa ilalim ng ating 1987 Philippine Constitution, Article 2, Sec. 6, isinasaad dito na “The separation of Church and State shall be inviolable.”

Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng “Separation of Church and State”? Tatlong bagay lang:

1. Ang relihiyon, mapa Katoliko man, Muslim o Protestante, ay hindi isang kundisyon para sa sinuman na gustong maglingkod sa bayan.

2. Walang state religion ang puwedeng itatag, gayundin ay ipinagbabawal na gamitin ang pondo ng gobyerno para sa kapakanan o paboran ang isang partikular na relihiyon.

3. Ginagarantiyahan ng probisyon ng “Separation of Church and State” ang proteksyon sa religious freedom. Kung saan malaya ang lahat na umanib sa anumang relihiyon at gawin ang mga bagay na bahagi ng relihiyong kanyang kinakaaniban.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s